Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้

ข่าวรับสมัครงาน

คำค้น

ธันวาคม 2551


30 ธันวาคม 2551 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่องรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอนมารับราชการในสำนักงาน ก.พ.ร....
29 ธันวาคม 2551 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ...
25 ธันวาคม 2551 แก้ไขกำหนดการและสถานที่สอบขั้นตอนที่ 3
24 ธันวาคม 2551 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับราชการทดสอบขั้นตอนที่ 3
11 ธันวาคม 2551 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบขั้นตอนที่ 1...
11 ธันวาคม 2551 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบขั้นตอนที่ 1 (เพิ่มเติม)...
11 ธันวาคม 2551 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบขั้นตอนที่ 2...

 

ประชาสัมพันธ์

ข่าวย้อนหลัง

2560 (6)
2559 (6)
2558 (5)
2557 (7)
2556 (5)
2555 (8)
2554 (9)
2553 (6)
2552 (14)
2551 (14)
2550 (9)
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th