Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


การประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรายงานผลการดำเนินการตามแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหรับการประกอบธุรกิจในประเทศไทย ของธนาคารโลก

         ในวันที่ 6 มีนาคม 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดให้มีการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรายงานผลการดำเนินการตามแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหรับการประกอบธุรกิจในประเทศไทย ของธนาคารโลก ณ ห้องประชุม 501 – 502 ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. โดยมีนายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนางอารีย์พันธ์ เจริญสุข ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งในวันนี้ได้มีชี้แจงให้ทราบถึงปฏิทินการดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหรับการประกอบธุรกิจ และการเพิ่มเกณฑ์พิจารณาในการจัดอันดับใหม่ และการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ของแต่ละหน่วยงานทีเกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการพิจารณาถึงรูปแบบและกำหนดการการนำเสนอในที่ประชุมวันที่ 10 มี.ค.2560 และความคืบหน้าในการดำเนินการรายด้าน
        

กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th