Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


การประชุมรายงานผลการดำเนินการตามแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
สำหรับการประกอบธุรกิจในประเทศของธนาคารโลก

         วันที่ 10 มีนาคม 2559 เวลา 9.00 น. ณ ห้องวายุภักดิ์ 4 กระทรวงการคลัง สำนักงาน ก.พ.ร.จัดให้มีการประชุมรายงานผลการดำเนินการตามแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหรับการประกอบธุรกิจในประเทศของธนาคารโลก โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ร่วมรับฟังผลการดำเนินการ พร้อมด้วยนายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ นางเยาวลักษณ์ ตั้งบุญญะศิริ
ผู้อำนวยการกองบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ซึ่งในวันนี้ได้มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความคืบหน้าในการดำเนินการ
รายด้าน รวมทั้งการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์รายด้านของแต่ละหน่วยงาน และการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยภาพรวมของการดำเนินการตามขั้นตอน Doing Business ตั้งแต่การเริ่มต้นธุรกิจ การดำเนินธุรกิจ และการเลิกธุรกิจใน 10 ด้าน นั้น พบว่ามีประเด็นการดำเนินการที่คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2560 จำนวน 17ประเด็นจากทั้งหมด
45 ประเด็น อาทิ เช่น การเปิดให้บริการระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e -Registration) การแก้ไขระเบียบ กทม. วิธีปฏิบัติเกี่ยวการขออนุญาตและการควบคุมการก่อสร้างอาคาร เป็นต้น สำหรับในประเด็นอื่นๆยังอยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงเพื่อความเหมาะสม นอกจากนี้ตั้งเป้าไว้ว่าจะมีการเชื่อมโยงระบบต่างๆของแต่ละหน่วยงานภายในเดือนพฤษภาคมนี้ และนักธุรกิจสามารถติดต่อด้วยระบบออนไลน์ อีกทั้งเร่งดำเนินการให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบความเคลื่อนไหวของแต่ละด้านให้มากขึ้น โดยในเดือนพฤษภาคมนี้ทีมธนาคารโลกจะเข้ามาลงพื้นที่เก็บข้อมูล ดังนั้นส่วนราชการต่างๆจึงต้องเร่งผลักดันและปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อยกระดับ
ความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจในแต่ละด้าน โดยพิจารณาว่าประเด็นใดที่มีความเหมาะสมก็นำมาปรับใช้ในประเทศไทย พร้อมกันนี้ในบางประเด็นที่ยังคงต้องเร่งผลักดันก็จะมีการนำเรื่องเข้าไปเสนอยังที่ประชุม ป.ย.ป. ในโอกาสต่อไป


กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

รูปภาพ


IMG_2980_resize.JPG
(161.37 kb)

IMG_2982_resize.JPG
(98.54 kb)

IMG_2983_resize.JPG
(79.32 kb)

IMG_2984_resize[1].JPG
(88.61 kb)

IMG_2985_resize.JPG
(195.74 kb)

IMG_2994_resize.JPG
(141.8 kb)

IMG_2999_resize.JPG
(149.52 kb)

IMG_3003_resize.JPG
(164 kb)

IMG_3061_resize.JPG
(129.03 kb)

IMG_3097_resize.JPG
(161.07 kb)
ทั้งหมด 10 รายการ 1 / 1

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th