Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมหารือระหว่างธนาคารโลก สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่องการพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business)

         
         เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหารชั้น 4 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดให้มีการประชุมหารือระหว่างธนาคารโลก สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่องการพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business) โดยมีนางอารีย์พันธ์ เจริญสุข ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ นางเยาวลักษณ์ ตั้งบุญญะศิริ ผู้อำนวยการกองบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม พร้อมด้วยผู้แทนจากธนาคารโลก สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้ได้ร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการพัฒนา Doing business portal ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญในการสร้าวสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการประกอบธุรกิจในประเทศไทย ในการนี้ ทางผู้แทนจากธนาคารโลกได้นำเสนอเป้าหมายการพัฒนา DB portal จำนวน 4 เป้าหมาย ได้แก่ การให้ข้อมูลที่จำเป็น การทำธุรกรรมระหว่างหน่วยงาน การปรับปรุงกระบวนงานให้ง่ายและการยกระดับรายงาน Ease of Doing Businessกลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

รูปภาพ


IMG911604_1_resize.jpg
(121.93 kb)

IMG911604_2_resize.jpg
(121.93 kb)

IMG911604_3_resize.jpg
(121.93 kb)

IMG911604_4_resize.jpg
(121.93 kb)

IMG911604_5_resize.jpg
(121.93 kb)

IMG911604_6_resize.jpg
(121.93 kb)
ทั้งหมด 6 รายการ 1 / 1

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th