Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมหารือเรื่องการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ (Service Reform) ด้านการจดทะเบียนที่ดิน

         
         เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 60 เวลา 13.00 -14.30 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหารชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ คณะกรรมการขับเคลื่อน THAILAND 4.0 ในฐานะประธานคณะทำงานด้านการจดทะเบียนที่ดิน พร้อมด้วยนางอารีย์พันธ์ เจริญสุข ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ และผู้แทนจากกรมที่ดิน นำโดยนายวราพงษ์ เกียรตินิยมรุ่ง ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสำรวจ เข้าร่วมประชุม โดยการประชุมวันนี้เป็นการหารือเรื่องการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ (Service Reform) ด้านการจดทะเบียนที่ดินกลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

รูปภาพ


img2411602_1_resize.jpg
(98.62 kb)

img2411602_2_resize.jpg
(103.35 kb)

img2411602_4_resize.jpg
(132.92 kb)

img2411602_5_resize.jpg
(102.56 kb)

img2411602_6_resize.jpg
(117.97 kb)

img2411602_7_resize.jpg
(49.13 kb)

img2411602_9_resize.jpg
(50.11 kb)
ทั้งหมด 7 รายการ 1 / 1

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th