Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


การประชุมชี้แจงแนวทางการยกระดับหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0

         
        เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2560 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้องจตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดให้มีการประชุมชี้แจงแนวทางการยกระดับหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 และการเตรียมความพร้อมในการสมัครขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards ประจำปี 2018 โดยมีนายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธานในการประชุม โดยในช่วงเช้าได้มีการ กล่าวชี้แจงเกี่ยวกับเครื่องมือในการยกระดับหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 โดยรศ.รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม พร้อมตอบข้อซักถามจากหน่วยงานต่างๆ โดยนางอารีย์พันธ์ เจริญสุข ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ และในช่วงบ่ายของการประชุมชี้แจงแนวทางการยกระดับหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 และการเตรียมความพร้อมในการสมัครขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards ประจำปี 2018 ได้มีการชี้แจงเรื่องการเตรียมความพร้อมในการสมัครขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards 2018 โดยนางอารีย์พันธ์ เจริญสุข ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ ซึ่งชี้แจงถึงประเภทสาขารางวัลฯ แนวทางการสมัครขอรับรางวัล และการเตรียมความพร้อมในการสมัครขอรับรางวัล ในแต่ละประเภทสาขารางวัล


กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

รูปภาพ


img1812602_3_resize.JPG
(137.73 kb)

img1812602_2_resize.JPG
(142.11 kb)

img1812602_1_resize.JPG
(153.12 kb)

img1812602_4_resize.JPG
(137.56 kb)

img1812602_5_resize.JPG
(146.51 kb)

img1812602_6_resize.JPG
(220 kb)

img1812602_7_resize.JPG
(144.23 kb)

img1812602_8_resize.JPG
(137.52 kb)

img1812602_9_resize.JPG
(131.2 kb)

img1812602_10_resize.JPG
(169.67 kb)
ทั้งหมด 12 รายการ 1 / 2

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th