Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน ครั้งที่ 3/2561

         
         เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน ครั้งที่ 3/2561 โดยมีนายสุรพล นิติไกรพจน์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อพิจารณาแนวทางการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน แนวทางการกำหนดเครื่องแบบพิธีการของผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่องค์การมหาชน และรายงานผลการประเมินองค์การมหาชนและผู้อำนวยการองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกองค์การมหาชนดีเด่นกลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

รูปภาพ


img9361_1_resize.jpg
(99.91 kb)

img9361_2_resize.jpg
(99.79 kb)

img9361_3_resize.jpg
(77.02 kb)

img9361_4_resize.jpg
(93.13 kb)

img9361_5_resize.jpg
(106.05 kb)

img9361_6_resize.jpg
(87.34 kb)

img9361_7_resize.jpg
(208.42 kb)

img9361_8_resize.jpg
(85.17 kb)

img9361_9_resize.jpg
(96.11 kb)

img9361_10_resize.jpg
(117.64 kb)
ทั้งหมด 10 รายการ 1 / 1

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th