ข่าวเด่น


สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมเรื่อง หารือแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลหลักประกันทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ด้านเทคนิค) ครั้งที่ 1/2561

         
         เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2561 ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหารชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดให้มีการประชุมเรื่อง หารือแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลหลักประกันทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ด้านเทคนิค) ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
กรมบังคับคดี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมการปกครอง กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมเจ้าท่า กรมขนส่งทางบก สรอ. เข้าร่วมการประชุมกลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

รูปภาพ


img902612_1_resize.jpg
(100.25 kb)

img902612_3_resize.jpg
(96.11 kb)

img902612_4_resize.jpg
(115.66 kb)

img902612_5_resize.jpg
(83.36 kb)

img902612_6_resize.jpg
(102.91 kb)

img902612_7_resize.jpg
(118.8 kb)
ทั้งหมด 6 รายการ 1 / 1