ข่าวเด่น


สำนักงาน ก.พ.ร. จัดให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเฉพาะกิจ คณะที่ 1 ครั้งที่ 1/2561

         
         เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหาร ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเฉพาะกิจ คณะที่ 1 ครั้งที่ 1/2561 ขึ้น โดยมีนายทวีศักดิ์ กออนันตกูล เป็นประธานอนุกรรมการ พร้อมด้วยนางสาวสุนทรี สุภาสงวน รองเลขาธิการ ก.พ.ร. และผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ได้มีการพิจารณาแผนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเฉพาะกิจ คณะที่ 1กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

รูปภาพ


img30361_1_resize.jpg
(83.84 kb)

img30361_2_resize.jpg
(95.44 kb)

img30361_3_resize.jpg
(102.77 kb)

img30361_4_resize.jpg
(114.52 kb)

img30361_5_resize.jpg
(99.94 kb)

img30361_6_resize.jpg
(95.71 kb)

img30361_7_resize.jpg
(113.09 kb)
ทั้งหมด 7 รายการ 1 / 1