Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้

เวทีความเห็น และรับเรื่องร้องเรียน

กบข. เปิดให้สมาชิกเลือกแผนการลงทุนเอง "My Choice My Chance เราเลือกได้"


ในเดือน ก.ค. นี้ กบข. จะเปิดแผนการลงทุนให้สมาชิก กบข. ทุกท่าน เลือกลงทุนได้ด้วยตัวเอง เพื่อให้เหมาะกับ life style ของแต่ละคน และแต่ละจังหวะการลงทุนของตัวสมาชิก กบข. เอง โดยมีชื่อโครงการว่า "โครงการแผนการลงทุนกับ กบข. "My Choice My Chance เราเลือกได้ "  ซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด 4 แผน คือ
1. แผนผสมหุ้นทวี คือเน้นลงทุนหนักในหุ้น (เหมาะกับคนที่ชอบความเสี่ยงสูง ๆ เพื่อคาดหวังผลตอบแทนที่สูงตาม)
2. แผนการลงทุนหลัก คือ แผนการลงทุนหลักของ กบข. ที่มีอยู่เดิม คือ เน้นลงทุนในตราสารหนี้เป็นหลัก (สำหรับคนที่ไม่เลือกแผนใดเลย)
3. แผนตราสารหนี้ คือ เน้นหนักการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ (เหมาะกับคนที่ไม่ชอบความเสี่ยง แต่ผลตอบแทนก็จะน้อยตาม่)
4. แผนตลาดเงิน คือ เน้นลงทุนในตราสารทางการเงิน มั่นใจได้ว่าเงินต้นไม่สูญหาย (เหมาะกับคนที่รับความเสี่ยงไม่ได้เลย)
 สมาชิก กบข. คิดเห็นประการใดบ้าง ทราบข่าวเรื่องนี้กันหรือไม่ครับ  ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ >>> http://www.gpf.or.th/index.asp  สมาชิก กบข. ทราบข่าวกันหรือไม่ และคิดว่าจะเลือกแผนใดบ้าง
gpf    4 มิถุนายน 2553 10:02:49    IP: 119.46.118.xxx
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th