Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้

เวทีความเห็น และรับเรื่องร้องเรียน

โครงการเออรีรีไทค์


ได้ทราบข่าวจากหนังสือพิมพ์ว่าครม มีมติให้หน่วยงานต่างๆมีเออรีรีไทค์ได้โดยพิจารณาจากผลกระทบและไม่เดือดร้อนและมีงบประมาณเพียงพอ  แสดงว่าการเออรีรีไทค์จะไม่ได้บังคับทุกหน่วยงานใช่ไหมครับ ทำไม่ไม่ทำพร้อมกันหมดเหมือนครั้งก่อนๆมา และถ้าทำจะเริ่มเดือนไหนครับ(อย่าบอกนะครับว่าให้ไปถาม กพ)
tuta2502    13 มิถุนายน 2550 07:58:53    IP: 203.157.45.xxx

ความเห็นที่ 1
ขอความกรุณา ก.พ. และ กพร. ช่วยกรุณาตอบหน่อย ข้าราชการที่รับราชการมานาน ที่รอคอยจะได้มีความหวัง และจะได้วางแผนหลังเกณียณอายุราชการได้ ขอความกรุณาด้วย บางหน่วยงานไม่จำเป็นต้องใช้บุคลากรมากมาย บางหน่วยงานใช้ document เป็นระบบ electronic หมดแล้ว โดยเฉพาะระบบงานในมหาวิทยาลัย
chomanard    13 มิถุนายน 2550 09:03:09    IP: 202.28.27.xxx

ความเห็นที่ 2
รัฐบาลน่าจะกำหนด คุณสมบัติว่ามีอะไรบ้างจึงมีสิทธ์โดยไม่จำกัดจำนวนคน..นี่เท่าที่รู้ให้ผู้บริหารแต่ละกรม ไปทำการประเมินว่าใครควรมีสิทธิ์และมีจำนวนกี่คน โดย ก.พ. แค่ให้กรอบกว้างๆ เช่นกรมไหนมีคนแก่และไม่เก่ง(ตามความคิดผู้บริหาร) จำนวน 20%ก็ให้เออรี่ได้ ครึ่งหนึ่งของ 20% ที่ว่า นี่คือหนึ่งในเงื่อนไข ซึ่งเงื่อนไขเยอะเหลือเกิน (ลองหาข้อมูลดูจาก ก.พ.)
discovery    13 มิถุนายน 2550 12:53:51    IP: 161.200.255.xxx

ความเห็นที่ 3
เรียน ทุกท่าน
       คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2550 ลงมติเห็นชอบในหลักการให้มีการดำเนินการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของรัฐ  โดยหากหน่วยงานใดพิจารณาแล้วเห็นว่าการดำเนินิการตามมาตรการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานโดยรวมของส่วนราชการ และมีงบประมาณของส่วนราชการรองรับให้พิจารณาดำเนินการได้ โดยให้หน่วยงานจัดทำรายละเอียดมาตรการเสนอคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) สำนักงาน ก.พ.  พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการต่อไป หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามที่ www.ocsc.go.th
ขอขอบคุณ
opdc    14 มิถุนายน 2550 08:51:17    IP: 203.185.154.xxx

ความเห็นที่ 4
โครงการเกษียณก่อนกำหนด เป็นสิ่งที่ผู้สูงวัยถามถึงตลอดเวลา เนื่องจากภารกิจของงานในหน้าที่ ปัจจุบันต้องการความรวดเร็วซึ่งเหมาะสำหรับคนหนุ่ม-สาว วัยรุ่น
เป็นไปได้ไหมที่จะให้กรมอื่นนอกจากกลาโหม มีโครงการนี้บ้าง
อย่าเลยที่กำหนดเงื่อนไขต้้องเหลือเวลาราชการ 1 ปี กลุ่มคนเหล่านี้ทนอีกปีก็ไปแล้ว และอย่างหนึ่งที่กลาโหมกำหนดให้เหลือ 1 ปี จึงมีสิทธิ์เข้าโครงการ เคยรู้มาบ้างว่า ทหารหากก่อนปีและปีที่เกษียณเขาให้นอนพักผ่อนอยู่บ้านไม่ต้องทำงาน ไปเซ็นชื่อย้อนหลังเอา โครงการนี้เพื่อช่วยคนกลาโหมโดยตรง ยังไงกำลังพลเหล่านี้ก็ไม่ได้ช่วยงานอยู่แล้ว
อยากให้กรมอื่นที่จัดโครงการขยายเวลาให้ เมื่อเกิดสิทธิ์รับบำนาญก็สามารถเข้าโครงการได้ ขอฝากด้วย
Suwin    15 มิถุนายน 2550 14:56:16    IP: 203.154.169.xxx

ความเห็นที่ 5
นั่นแหละครับคือประเทศไทย ไม่มีอะไรเท่าเทียมและไม่เหมือนประเทศอื่น
meream    2 กรกฎาคม 2550 22:03:38    IP: 222.123.162.xxx
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th