Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้

เวทีความเห็น และรับเรื่องร้องเรียน

เงินโบนัส


เห็นด้วยกับ คุณ paiboon97 เป็นอย่างยิ่งในเรื่องการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีของ กพร. ที่ไม่มีความยุติธรรมเลยถามว่าผู้บริหารทำอะไรบ้างที่สมควรจะได้รับเงินโบนัสขนาดนั้นยกตัวอย่าง สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอ่างทอง รองอธิการบดีได้โบนัสแต่เพียงผู้เดียว 120,000 บาท ซึ่งไม่เคยทำงานเลยไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำว่า กพร. คืออะไร มีคน ๆ เดียวที่ทำงาน กพร
. คือ อาจารย์ผู้หญิงท่านหนึ่งซึ่งน่าเห็นใจมากทำงานทั้งที่ตั้งท้องคอยรวบรวมผลงาน พิมพ์เอกสาร เก็บรวบรวมข้อมูล ขอข้อมูลจากงานฝ่ายไหนก็ไม่ได้จึงต้องทำเอง แต่เงินรางวัลที่ได้ ผู้บริหาร 120,000 บาท อาจารย์และเจ้าหน้าทีรับคนละ 4,600 จะเห็นได้ว่าไม่มีความยุติธรรมเลย เป็นไปได้ไหมว่าควรที่จะแบ่งให้เท่ากันทุกคนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานแต่ถ้าเงินรางวัลยังแบ่งกันแบบเดิม คิดว่าต่อไปนี้คนดี ๆ ที่ขยันทำงานก็จะไม่ทำงานแล้ว เพราะทำไปผู้บริหารเอาเงินโบนัสไปกินสบายสร้างบ้านหลักใหญ่โตมโหราณ อยากให้ กพร. กำหนดหลักเกณฑ์ใหม่เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม คนดีทำดีแล้วก็อยากได้ดี อย่าให้สังคมราชการของเราต้องเป็นไปตามกระแสของการเมืองเลยจะ มีแต่คนเลวได้ดีทั้งนั้น เลยไม่รู้ว่าจะทำดีไปทำไมกัน...ว่าไหม
varuch    2 มีนาคม 2551 01:15:03    IP: 118.174.232.xxx

ความเห็นที่ 1
ผมคิดว่า ก.พ.ร.คงต้องปรับปรุงวิธีการให้เงินรางวัลแบบนี้ได้แล้ว ตามความเห็นของผม ผมว่า ก.พ.ร.เองก็คงมีองค์ความรู้อยู่แล้วว่า การใช้แรงจูงใจภายนอกมากระตุ้นการทำงานเช่นนี้ เป็นเรื่องเสี่ยงอย่างที่ท่านคงจะได้อ่านในเวทีความคิดนี้แล้ว ผมว่าท่านควรสร้างแรงจูงใจภายในให้เกิดขึ้นจะดีกว่า แรงจุงใจภายในที่ว่า มันเป็นเช่นไร ผมว่า ดร.ต่าง ๆ ที่ทำงานอยู่คงรู้กันดีอยู่แล้ว ก็เห็นออกไปสอนชาวบ้านเขาได้ แต่ทำไมลืมทำเองเสียล่ะครับ
pissanuwad    4 มีนาคม 2551 13:22:14    IP: 58.8.177.xxx
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th