สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมพิจารณาความเหมาะสมตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายขององค์การมหาชน ระหว่าง อ.กพม. และองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แชร์หน้านี้

         
         เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมพิจารณาความเหมาะสมตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายขององค์การมหาชน ระหว่าง อ.กพม. และองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีนายสุรพล นิติไกรพจน์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร.

กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ