รายงานผลการดำเนินการตามแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อม สำหรับการประกอบธุรกิจในประเทศไทยของธนาคารโลก (Doing Business) เรื่อง การได้รับสินเชื่อ (Starting Credit)

แชร์หน้านี้