รายงานผลการดำเนินการตามแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อม สำหรับการประกอบธุรกิจในประเทศไทยของธนาคารโลก (Doing Business) เรื่อง การบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง (Enforcing Contracts)

แชร์หน้านี้