ผู้บริหาร และข้าราชการ สำนักงาน ก.พ.ร. นำโดย นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ รองเลขาธิการ ก.พ.ร. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม “จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.”

แชร์หน้านี้

         
         เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ผู้บริหาร และข้าราชการ สำนักงาน ก.พ.ร. นำโดย นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ รองเลขาธิการ ก.พ.ร. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม “จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ณ สวนวชิรเบญจทัศ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 

        โดยกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมฯ ในครั้งนี้ รัฐบาลร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมทั้งภาคีเครือข่ายจิตอาสาพระราชทาน 904 ร่วมกันดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ปลูกต้นไม้ ณ สวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพฯ เพื่อปรับภูมิทัศน์ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน ในเมือง รวมทั้งลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ อีกทั้งเป็นการช่วยเสริมสร้างจิตสำนึก และความตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในถิ่นฐานที่อยู่อาศัยของตนเอง ให้คงอยู่และพัฒนาอย่างยั่งยืนสืบไป


กลุ่มงานเลขานุการ ก.พ.ร. และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ