มหาวิทยาลัยบูรพานำคณะศึกษาดูงานจากรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับนวัตกรรมภาครัฐ ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหาร ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร.

แชร์หน้านี้

         
   เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยบูรพานำคณะศึกษาดูงานจากรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับนวัตกรรมภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการบริหารงานภาครัฐเพื่อประชาชน โดยมี นางกัลยาณ์ ภูวนันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กองนวัตกรรมการบริหารภาครัฐ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหาร ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร.


กลุ่มงานเลขานุการ ก.พ.ร. และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ