สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมพิจารณาความเหมาะสมตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายขององค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แชร์หน้านี้

         
         เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมพิจารณาความเหมาะสมตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายขององค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีนายสุรพล นิติไกรพจน์ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (อ.กพม.) และผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของตัวชี้วัดฯ ขององค์การมหาชน โดยมีองค์การมหาชนเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วย โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ศูยน์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. 


กลุ่มงานเลขานุการ ก.พ.ร. และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ