สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมพิจารณาความเหมาะสมตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายขององค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แชร์หน้านี้

         
         เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมพิจารณาความเหมาะสมตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายขององค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่าง อ.กพม. และคณะกรรมการองค์การมหาชน โดยมีนายสุรพล นิติไกรพจน์ เป็นประธาน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของตัวชี้วัดฯ ขององค์การมหาชนด้านสังคม ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร.


กลุ่มงานเลขานุการ ก.พ.ร. และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ