ค.ต.ป. กับการมีส่วนร่วมของประชาชน

แชร์หน้านี้

         สำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ค.ต.ป. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ โดยจะเปิดให้รับข้อมูลจากประชาชนจากประชาชนในประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านลิงก์ https://paecthai.opdc.go.th/content/comments_form