กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

แชร์หน้านี้


กรม
(เลือกที่ชื่อกรมเพื่อแสดงหมายเลขติดต่อ)
หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล ช่องทางอื่น ๆ
สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เบอร์กลาง 0 2333 3726
0 2333 3735
0 2333 3739
0 2333 3740
saraban@mhesi.go.th Facebook
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 08 0745 9153
กรมวิทยาศาสตร์บริการ เบอร์กลาง 0 2201 7000 aw0300@dss.go.th Facebook 1
Facebook 2
ห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ
ด้านวัสดุก่อสร้าง
0 2201 7128   Website
ห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ
ด้านน้ำบริโภค/อาหารสด
0 2201 7183-4  
ห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ
ด้านสอบเทียบเครื่องมือ
0 2201 7324  
กองวัสดุและวิศวกรรม 0 2201 7545    
กองผลิตภัณฑ์อุปโภคและเคมีภัณฑ์ 0 2201 7544    
กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร 0 2201 7182-3    
สำนักเทคโนโลยีชุมชน 0 2201 7104    
ศูนย์วิทยาศาสตร์บริการ
ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดขอนแก่น
0 4304 7400 ต่อ 107   
08 8327 6029
khonkaen@dss.go.th  
ศูนย์วิทยาศาสตร์บริการประจำภาคตะวันออก
จังหวัดระยอง
0 3802 6931 rayong@dss.go.th  
ศูนย์วิทยาศาสตร์บริการประจำภาคเหนือ
จังหวัดเชียงใหม่
0 5314 4361 chiangmai@dss.go.th  
ศูนย์วิทยาศาสตร์บริการประจำภาคใต้
จังหวัดสงขลา
0 7453 6568 songkhla@dss.go.th  
สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ เบอร์กลาง 0 2579 1370-9
0 2561 2445
saraban@nrct.go.th Facebook
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ เบอร์กลาง 0 2596 7600 ต่อ 0 และ 1296 office@oap.go.th Facebook