EP.1 ถอดบทเรียนในการรับมือกับ COVID-19 ของส่วยราชการและจังหวัด

แชร์หน้านี้

         นับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 เกิดขึ้น หน่วยงานราชการได้ปรับรูปแบบและวิธีการทำงานเพื่อให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่องไม่สะดุด

         สำนักงาน ก.พ.ร. ได้รวบรวมต้นแบบการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ในการปรับตัวของหน่วยงานราชการต่าง ๆ มานำเสนอ และเป็นกำลังใจให้กับหน่วยงานที่พัฒนาการทำงานเพื่อประชาชนอย่างไม่หยุดยั้ง

         EP.1 มาทราบถึงวัตถุประสงค์และสิ่งที่ได้ในภาพรวมจากการถอดบทเรียนของหน่วยงานราชการที่มีการปรับตัวในการให้บริการประชาชนเมื่อเจอสถานการณ์โควิด-19 เพื่อนำมาสู่ข้อเสนอแนะการบริหารงานและการให้บริการประชาชนเมื่อเกิดสภาวะวิกฤตในอนาคต และพบกันครั้งต่อไปกับ EP.2 จะเป็นหน่วยงานอะไรที่นำมาแชร์ รอติดตามได้ในวันศุกร์นี้ พบกับความเปลี่ยนแปลงของราชการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนได้ทุกวันพุธและวันศุกร์ มาติดตามกันเยอะ ๆ นะคะ

         ดาวน์โหลด Infographic ได้ที่ https://www.opdc.go.th/file/reader/ZmtGfHw3MjQ3fHxmaWxlX3VwbG9hZA