องค์การสหประชาชาติเผยแพร่ผลการจัดอันดับดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (EGDI) และดัชนีการมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ (EPI) ประจำปี 2565

แชร์หน้านี้

         องค์การสหประชาชาติเผยแพร่ผลการจัดอันดับดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (EGDI) และดัชนีการมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ (EPI) ประจำปี 2565
.
         - ประเทศไทยขยับอันดับเพิ่มขึ้น จาก 193 ประเทศทั่วโลก
         - EGDI เพิ่มขึ้น 2 อันดับ อยู่อันดับที่ 55 ของโลก
         - EPI พุ่งทะยานขึ้น 33 อันดับ อยู่อันดับที่ 18 ของโลก
.
         ในครั้งหน้ามาดูกันว่า มีปัจจัยใดที่สนับสนุนให้อันดับของประเทศไทยดีขึ้น และสิ่งที่ประเทศไทยจะก้าวต่อไป
.
         ข้อมูลเพิ่มเติม https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data-Center

         ดาวน์โหลดอินโฟกราฟิก