ขอเรียนเชิญ อ.ก.พ.ร.ฯ ทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็น การประเมินผลสัมฤทธิ์

แชร์หน้านี้

         สำนักงาน ก.พ.ร. ได้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ "พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน" จึงขอเรียนเชิญ อ.ก.พ.ร.ฯ ทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมายได้ที่ shorturl.at/coqw7 

         โดยสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://shorturl.at/vOQTZ