บึงกาฬ ดินแดนมนต์เสน่ห์แห่งลุ่มน้ำโขง

แชร์หน้านี้

         จังหวัดบึงกาฬ มีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่หลากหลาย และเชื่อมโยงกับความเชื่อศรัทธา จนกลายเป็นดินแดนที่มีมนต์เสน่ห์ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติไปเยี่ยมเยือน

         ในปี 2565 จังหวัดบึงกาฬได้ขับเคลื่อนภารกิจสำคัญเกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับความเชื่อศรัทธา และมนต์เสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง ในเรื่องพญานาคและตำนาน/วิถีชีวิตที่เล่าสืบต่อมา จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม อาทิ ถ้ำนาคา ภูทอก หินสามวาฬ ฯลฯ ด้วยความร่วมมือของประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ และนำไปสู่การจัดตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยว บนฐานทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นกลไกการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของจังหวัดบึงกาฬที่ทำให้เกิดอาสาป่าไม้/เยาวชนจิตอาสา มัคคุเทศก์น้อย เข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัดการ และดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยว

         นอกจากนี้ ได้ยกระดับสินค้าและบริการในพื้นที่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น

          - สร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวกับการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินลำเลียงผู้ประสบภัย/ผู้ป่วยวิกฤตทางอากาศยานในแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษ (Northern Thai Sky Doctor) ภูลังกา ภูทอก ภูสิงห์ และสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายกู้ชีพกู้ภัย
          - สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าท้องถิ่นด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ และสร้างแบรนด์ OTOP Market ตลาดชุมชนพญานาคร่วมสมัย “LOCAL สู่ เลอค่า”
          - ส่งเสริมและต่อยอดผลิตภัณฑ์จากกระท่อม กัญชง กัญชา ทางการแพทย์ ด้วยการจัดตั้งร้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ T2C SHOP “ท่อม ชง ชา”

         ทำให้จังหวัดมีรายได้จากการท่องเที่ยวและการจำหน่ายสินค้า OTOP เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา สร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับประชาชน/ชุมชน

         “เที่ยวบึงกาฬ สัมผัสธรรมชาติ เชื่อมโยงตำนาน ความเชื่อ ศรัทธา และสุขใจไปกับมนต์เสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง”

         ดาวน์โหลดอินโฟกราฟิก