พาส่อง!!! ระบบบัญชีข้อมูล ภาครัฐ หรือ Government Data Catalog. มีไว้ทำอะไร นำไปใช้ประโยชน์อย่างไร

แชร์หน้านี้

         พาส่อง!!! ระบบบัญชีข้อมูล ภาครัฐ หรือ Government Data Catalog. มีไว้ทำอะไร นำไปใช้ประโยชน์อย่างไร

         #ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ #GDCatalog

         ดาวน์โหลดอินโฟกราฟิก