บริการภาครัฐ เข้าถึงได้ ทุกที่ ทุกเวลา (Faster)

แชร์หน้านี้

         8 ปีกับการขับเคลื่อน พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 “ขออนุมัติ อนุญาต จากหน่วยงานภาครัฐ รวดเร็วขึ้น (Faster) สะดวกสบายขึ้น (Easier) ค่าใช้จ่ายลดลง (Cheaper) บริการทันสมัยขึ้น (Smarter)”

        #betterservice #betterlife #พรบอำนวยความสะดวก #OPDC #สำนักงานกพร

         ดาวน์โหลดอินโฟกราฟิก