Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


คณะเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพระเสด็จ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ มาศึกษาดูงาน ณ สำนักงาน ก.พ.ร.

         วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพระเสด็จ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ มาศึกษาดูงาน ณ สำนักงาน ก.พ.ร. โดยมีนางสาวบุษยา เจริญผล
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร.


กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

รูปภาพ


IMG_8852_resize[1].jpg
(93.66 kb)

IMG_8853_resize[1].jpg
(121.97 kb)

IMG_8855_resize[1].jpg
(101.99 kb)

IMG_8859_resize[1].jpg
(117.46 kb)

IMG_8860_resize[1].jpg
(100.02 kb)

IMG_8861_resize.jpg
(101.8 kb)

IMG_8863_resize.jpg
(107.77 kb)

IMG_8865_resize.jpg
(112.33 kb)

IMG_8867_resize.jpg
(89.59 kb)
ทั้งหมด 9 รายการ 1 / 1

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th