Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


การประชุมคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน  ครั้งที่ 3/2560

alt

         เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน ครั้งที่ 3/2560 โดยมี 
นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อพิจารณาคำขอจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมและ
สนับสนุนงานวิจัยสุขภาพ คำขอจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) การขอยกเว้นกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชน จำนวน 11 แห่ง ประเด็นหารือการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 กรณีการกำหนดไม่ให้องค์การมหาชนเพิ่มอัตรากำลัง และกรอบการประเมินผลองค์การมหาชนและผู้อำนวยการองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป (ตามคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559 เรื่องมาตรการประบปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ) 

alt   alt

alt   alt

alt   alt

alt  

alt   alt

altภัทรพร (สลธ.) /รายงาน

 

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th