Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


สำนักงาน ก.พ.ร. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสู่รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สำหรับจังหวัดที่สมัครขอรับรางวัลในปี พ.ศ. 2560 และจังหวัดที่ผ่านการรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL) ฉบับที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560

         
         วันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสู่รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สำหรับจังหวัดที่สมัครขอรับรางวัลในปี พ.ศ. 2560 และจังหวัดที่ผ่านการรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL) ฉบับที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และเตรียมความพร้อมให้จังหวัดในการสมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยมีอาจารย์กิตติณัฐ พนมฤทธิ์ เป็นวิทยากร

กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

รูปภาพ


Img308602_1_resize.JPG
(146.82 kb)

Img308602_2_resize.jpg
(11.74 kb)

Img308602_3_resize.jpg
(11.62 kb)

Img308602_4_resize.JPG
(150.07 kb)

Img308602_5_resize.JPG
(148.79 kb)

Img308602_6_resize.JPG
(148.42 kb)

Img308602_7_resize.JPG
(131.71 kb)

Img308602_8_resize.JPG
(159.31 kb)

Img308602_9_resize.JPG
(157.72 kb)
ทั้งหมด 9 รายการ 1 / 1

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th