Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


การประชุมหารือร่วมระหว่างคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย THAILAND 4.0

         
         นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมหารือร่วมระหว่างคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย THAILAND 4.0 กับอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการขับเคลื่อนระบบราชการ 4.0 โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาควิชาการ พร้อมด้วยนายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. เข้าร่วมเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 สานพลังประชารัฐ อาคารสำนักงาน ก.พ. (เดิม) เพื่อเตรียมการขับเคลื่อนการปฏิรูปภาครัฐใน 3 ประเด็น ได้แก่

          1) การขับเคลื่อนการปฏิรูประบบราชการในประเด็น Quick win ที่เป็นการปลดล็อค pain point ของประชาชน คือ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา การจดทะเบียนที่ดิน รวมถึงการเชื่อมโยงระบบให้ครบในเรื่องการนำเข้าส่งออก, การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล, การปฏิรูปองค์การ (Structural Reform) และการปฏิรูปกฎหมาย (Regulatory Reform - Regulatory guillotine)

          2) การทำ Sandbox ในเรื่องที่มีความสำคัญ ได้แก่ Area based ใน จ.พระนครศรีอยุธยา, Agency based ใน 3 หน่วยงานต้นแบบ (BOI สคร. สำนักงาน ก.พ.ร.) และ Agenda based ในประเด็นป่าไม้ (จ.น่าน) ขอนแก่นโมเดล Charter School พลังงาน

          3) การปรับ Mindset ในประเด็น Behavior Change
ซึ่งที่ประชุมได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางและได้มอบหมายคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ ร่วมเป็นคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปในประเด็นต่างๆ


กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

รูปภาพ


1IMG_2133_resize.jpg
(161.33 kb)

2IMG_2133_resize.jpg
(146.36 kb)

3IMG_2133_resize.jpg
(185.52 kb)

4IMG_2133_resize.jpg
(156.04 kb)

5IMG_2024_resize.jpg
(154.11 kb)

5IMG_2140_resize.jpg
(154.86 kb)

5IMG_2190_resize.jpg
(178.34 kb)

6IMG_2139_resize.jpg
(162.97 kb)

7IMG_2160_resize.jpg
(148.85 kb)

8IMG_2158_resize.jpg
(157.05 kb)
ทั้งหมด 26 รายการ 1 / 3

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th