Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมหารือ เรื่อง การพัฒนานวัตกรรม การบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบ Public School ตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย THAILAND 4.0

         
        เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมหารือ เรื่อง การพัฒนานวัตกรรม การบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบ Public School ตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย THAILAND 4.0 โดยมีนายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. นายมีชัย วีระไวทยะ คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรับรองการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย THAILAND 4.0 และ นายอิสระ ว่องกุศลกิจ คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบ Public School พร้อมด้วยผู้แทนจากภาครัฐและภาคเอนชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อหารือถึงรูปแบบการสนับสนุน Public School โครงสร้างการทำงาน บทบาทผู้ให้การสนับสนุน แนวทางการจัดการศึกษา ขอบเขตการดำเนินโครงการ แนวทางการคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ การสรรหาผู้ให้การสนับสนุนจากภาคเอกชน กลไกการดำเนินงานสนับสนุนของกระทรวงศึกษา และระยะเวลาการดำเนินการ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สานพลังประชารัฐ อาคารสำนักงาน ก.พ. (เดิม)กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

รูปภาพ


img53612_1_resize.jpg
(121.14 kb)

img53612_2_resize.jpg
(123.05 kb)

img53612_3_resize.jpg
(126.42 kb)

img53612_4_resize.jpg
(102.1 kb)

img53612_5_resize.jpg
(116.11 kb)

img53612_6_resize.jpg
(122.48 kb)

img53612_7._resize.jpg
(115.92 kb)

img53612_8_resize.jpg
(156.16 kb)

img53612_9_resize.jpg
(131.51 kb)

img53612_10_resize.jpg
(122.04 kb)
ทั้งหมด 13 รายการ 1 / 2

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th