8 ปี กับ พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกฯ

แชร์หน้านี้

        นับตั้งแต่พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ประกาศใช้ ประชาชนได้รับความสะดวก...

        FASTER บริการภาครัฐที่รวดเร็ว ฉับไว
             - ลดขั้นตอนระยะเวลาการให้บริการลงได้เฉลี่ย 41.71%

         EASIER บริการภาครัฐที่ง่ายขึ้น
             - เปลี่ยนการบริการที่ต้องจดแจ้งเป็นการจดแจ้งออนไลน์ 115 กระบวนงาน
             - แก้กฎหมายให้การชำระค่าธรรมเนียมเท่ากับต่ออายุใบอนุญาต 31 ใบอนุญาต

         CHEAPER บริการภาครัฐที่ถูกลง
             - ไม่เรียกรับสำเนาเอกสารราชการจากประชาชน 1,212 รายการ
             - ยกเลิกการจัดเก็บค่าธรรมเนียม 113 ใบอนุญาต

         SMARTER ปลดล็อกกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค
             - ยกเลิกและปรับปรุงการอนุญาต 216 กระบวนงาน
             - แก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา e-Service 56 ใบอนุญาต

         การดำเนินการของภาครัฐที่ตอบโจทย์ชีวิตของประชาชนไม่เพียงแต่จะเพิ่มความสะดวกเท่านั้น แต่ยังสามารถผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ต้องปรับ และพัฒนาตัวเองคู่ขนานไปกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี และความต้องการของประชาชน

        #betterservice #betterlife #พรบอำนวยความสะดวก #OPDC #สำนักงานกพร

         ดาวน์โหลดอินโฟกราฟิก