หน้าหลัก ก.พ.ร.        |   Mobile   |   Help   |   Theme:

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ | ค้นหาข้อมูล  

ข่าวเด่น ก.พ.ร.
สำนักงาน ก.พ.ร. จัดกิจกรรมเฟ้นหาผู้เข้าแข่งขันรายการ “คนดี พิชิตโกง”
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2557 ณ ลาน Discovery Plaza ,Siam Discovery สำนักงาน ก.พ.ร. จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านทุจริต พร้อมเฟ้นหาผู้เข้าแข่งขันรายการ คนดี พิชิตโกง

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดกิจกรรมรณรงค์ต้านทุจริต
เมื่อวันที่ 18 กันยายน ที่ผ่านมา สำนักงาน ก.พ.ร. จัดกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างจิตสำนึกร่วมต้านทุจริตเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาล ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ก.พ.ร. ให้การต้อนรับผู้แทนจาก OECD สาธารณรัฐเกาหลี
เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 57 ผู้แทนจาก The Organisation for Economic Co-operation and Debelopment หรือ OECD สาธารณรัฐเกาหลี เข้าพบผู้บริหารสำนักงาน ก.พ.ร. โดยมี นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากูล รองเลขาธิการ ก.พ.ร. รักษาราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.ร. พร้อมด้วยนางอารีย์พันธ์ เจริญสุข ผอ.กองบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตรกรรม ร่วมให้การต้อนรับ โดยการมาเยือนประเทศไทยในครั้งนี้ เพื่อหารือกับหน่วยงานต่างๆ

การมอบหมายและมอบอำนาจรองนายกรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ก.พ.ร.
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 มีมติรับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 103 /2557 เรื่อง
มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ซึ่งในคำสั่งดังกล่าวมีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ก.พ.ร. คือ มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) กำกับการบริหารราชการและสั่งและปฏิบัติการของสำนักงาน ก.พ.ร.

การประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ครั้งที่ 8/2557
วันพุธที่ 17 ก.ย. 57 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ครั้งที่ 8/2557 โดยมีนายไพโรจน์ พรหมสาส์น ประธานอนุกรรมการ เป็นประธานในการประชุม

สำนักงาน ก.พ.ร. มอบครุภัณฑ์สำนักงานแด่มูลนิธิพระดาบส
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2557 สำนักงาน ก.พ.ร. นำโดย นางศศิธร สีมาวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มการคลัง สำนักงานเลขาธิการ พร้อมด้วยตัวแทนสำนักงาน ก.พ.ร. ได้มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงานที่ไม่ใช้งานแล้ว แต่ยังมีสภาพที่ใช้งานได้ให้แก่มูลนิธิพระดาบส ตามโครงการชวนกันทำดี...เพื่อสังคม ณ มูลนิธิพระดาบส ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2557 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมสัมมนา เรื่อง การยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ณ ห้อง มัฆวานรังสรรค์ ชั้น 3 สโมสรกองทัพบก โดยมีนายนครเขตต์ สุทธปรีดา รองเลขาธิการ ก.พ.ร. ให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุม

การประชุมสัมมนาคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลส่วนราชการระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลส่วนราชการระดับกระทรวง (กลุ่มย่อย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

สำนักงาน ก.พ.ร. แถลงข่าวเปิดตัวรายการ “เรียลลิตี้ คนดี พิชิตโกง Corruption Fight The Reality Show”
สำนักงาน ก.พ.ร. จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวรายการ “เรียลลิตี้ คนดี พิชิตโกง Corruption Fight The Reality Show” โดยมีนายนครเขตต์ สุทธปรีดา รองเลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุม 501 – 502 ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. และได้รับเกียรติจาก คุณมาริโอ้ เมาเร่อ นักแสดงชื่อดังเข้าร่วมงาน พร้อมร่วมท้าคนดีสมัครเข้าร่วมรายการเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพบเจอกลโกงด้วย ดำเนินรายการโดย ดีเจ เพชรจ้า วิเชียร กุศลมโนมัย

อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตรวจประเมินยืนยันรางวัลการมีส่วนร่วมความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ณ จังหวัดลำพูน
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม นำโดยนางสาวขนิษฐา สุดกังวาล รองเลขาธิการ ก.พ.ร. และ คณะทำงานตรวจประเมินรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

ก.พ.ร. ร่วมงาน HAND IN HAND… ปฏิรูปการต่อสู้ เพื่อชัยชนะอย่างยั่งยืน เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่น
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2557 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กทม.ผู้บริหารสำนักงาน ก.พ.ร. นำโดยนายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล รองเลขาธิการ ก.พ.ร. รักษาราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.ร. และ นางสาวขนิษฐา สุดกังวาล รองเลขาธิการ ก.พ.ร. พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ก.พ.ร. เข้าร่วมงาน "HAND IN HAND

การประชุมสัมมนา (Focus Group) “การกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ ความสัมพันธ์ และรูปแบบโครงสร้างของราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น”
ก.พ.ร. ผลักดันการปฏิรูปประเทศไทย โดยให้ความสำคัญกับการปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อแก้ไขปัญหาและปรับปรุงระบบราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น ให้ทันสมัย ทันโลก ทันเหตุการณ์ มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่มากขึ้น

ก.พ.ร. มุ่งผลักดันรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ(TPSA)สู่รางวัล United Nations Public Service Awards (UNPSA)บนเวทีระดับโลก
สำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน และสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐส่งสมัครรับขอรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (Thailand Public Service Awards)

กิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างจิตสำนึกร่วมต้านทุจริตฯ ณ กระทรวงพาณิชย์
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างจิตสำนึกร่วมต้านทุจริตฯ ณ กระทรวงพาณิชย์ โดยมีนายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล รองเลขาธิการ ก.พ.ร. รักษาราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.ร. เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมมอบกระเช้าสบู่เป็นของที่ระลึกให้แก่ผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์

ประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ครั้งที่ 3/2557
สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 28 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหาร ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. โดยมีนายทรงศักดิ์ วงศ์ภูมิวัฒน์ เป็นประธานการประชุม โดยในการประชุมได้พิจารณาผลการประเมินการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของส่วนราชการ    
    
    
รายงานประจำปี 2555

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2561)

แนวทางการสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 18 กรกฎาคม 2558 (ส่วนราชการ)
คู่มือสำหรับฝึกอบรมระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ใช้งาน (จังหวัด)
เอกสารประกอบการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เรื่อง แนวทางการสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 10 กรกฎาคม 2557(จังหวัด)
แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการด้านการสอบทานกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
การชี้แจงภาพรวมแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เอกสารประกอบการสัมนาการชี้แจงการดำเนินงานตามคู่มือการสอบทานการตรวจสอบภายใน
เอกสารประกอบการสัมนาการชี้แจงการดำเนินงานตามคู่มือการสอบทานรายงานการเงิน
เอกสารประกอบการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เรื่องการชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 วันที่ 28 เมษายน 2557
การประชุมสัมนาเวทีปัญญา สัมนาวาที ครั้งที่ 24 เรื่อง สรรค์สร้างภาครัฐไทยก้าวไกลสู่สากล รางวัล United Nation Public Service Award วันที่ 24 กรกฎาคม 2556
vdo1 vdo2 vdo3 vdo4 vdo5 vdo6 vdo7

เวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 22เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556 เวลา 08.30 น. – 14.00 น. ณ ห้องประชุมจตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร


 1
 2
 3
 4
 5
Service Excellence Creativity Simplicity Agility Public Value Integration Collaboration Integrity Readiness for ASEAN 2558

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

มติ ครม.และหนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

    Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  Webmail | Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 8328 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th
www.facebook.com/opdcstopcorruption